Missie

Op onze Rehobothschool zijn Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid leidend. Vanuit de drieslag gezin, kerk en school willen wij het kind
  •  vormen tot een zelfstandige persoonlijkheid die leeft naar Gods Woord.
  •   een stevige kennisbasis bijbrengen.
  •   helpen in de ontwikkeling van vaardigheden.
  •   een veilig pedagogisch schoolklimaat bieden. 
Hierbij dienen leer en leven met elkaar in overeenstemming te zijn.

Visie

De Rehobothschool biedt goed onderwijs. De inhoud van dit onderwijs en de wijze waarop het gegeven wordt, zijn gebaseerd op Gods Woord. Dit wordt uitgevoerd door een professioneel en enthousiast team. Het onderwijs sluit aan:
  • bij de onderwijsbehoeften van het kind
  • bij de populatie leerlingen
  • op het vervolgonderwijs en deelname aan het maatschappelijk leven.
In dit alles zijn wij afhankelijk van de zegen van de Heere.

Agenda

14 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep
21 juni 2021 - Online webinar Peuter/kleuter in huis
24 juni 2021 - Overgangsvergadering
25 juni 2021 - Schoolfotograaf
29 juni 2021 - Studiemiddag team, alle leerlingen zijn ‘s middags vrij

  > Meer agenda

Nieuws

De onmisbaarheid van het werk van Gods Geest [11 juni]

Vacatures: talentvolle teamleider, betrokken onderbouwleerkracht, ervaren onderwijsassistent [22 mei]

Van de MR [21 mei]

Tussen Hemelvaart en Pinksteren [21 mei]

Schoolplein [21 mei]