Missie

De missie van de Rehobothschool is om gestalte te geven aan het reformatorisch onderwijs aan en de vorming van haar leerlingen uit Kootwijkerbroek en haar landelijke omgeving. Dit gebeurt in nauw overleg en eensgezindheid met de gezinnen en de plaatselijke Gereformeerde Gemeente, in afhankelijkheid van de zegen van de Heere.

Visie

De visie van de Rehobothschool is dat er door een professioneel team enthousiast onderwijs wordt geboden, daarbij aansluitend bij de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het onderwijs heeft tot doel, vanuit Bijbels perspectief, de leerlingen

  • te vormen tot zelfstandige persoonlijkheden die leven naar Gods Woord;

  • bekwaam en bereid te maken om de hen geschonken talenten in te zetten in de huidige samenleving. Dit alles is tot Gods eer en tot zegen van de naaste.