Missie

Op onze Rehobothschool zijn Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid leidend. Vanuit de drieslag gezin, kerk en school willen wij het kind
  •  vormen tot een zelfstandige persoonlijkheid die leeft naar Gods Woord.
  •   een stevige kennisbasis bijbrengen.
  •   helpen in de ontwikkeling van vaardigheden.
  •   een veilig pedagogisch schoolklimaat bieden. 
Hierbij dienen leer en leven met elkaar in overeenstemming te zijn.

Visie

De Rehobothschool biedt goed onderwijs. De inhoud van dit onderwijs en de wijze waarop het gegeven wordt, zijn gebaseerd op Gods Woord. Dit wordt uitgevoerd door een professioneel en enthousiast team. Het onderwijs sluit aan:
  • bij de onderwijsbehoeften van het kind
  • bij de populatie leerlingen
  • op het vervolgonderwijs en deelname aan het maatschappelijk leven.
In dit alles zijn wij afhankelijk van de zegen van de Heere.