Aanmelden leerlingen

Wordt uw kind vóór 1 augustus 2022 vier jaar, dan mag u uw kind aanmelden op onze school.
Aandachtspunten voor de procedure zijn:

  • Het aanmeldingsformulier is te downloaden vanaf deze site. Dit aanmeldingsformulier is ook via de managementassistentes, juf Vos en juf Van der Velden, te verkrijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met school.
  • Het ingevulde formulier kan worden teruggestuurd naar school of gemaild naar info@rehobothsch.nl. 
  • Ouders die hun oudste kind aanmelden, kunnen hier de identiteitsverklaring downloaden. Deze ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een bestuurslid en de directeur. Tijdens het kennismakingsgesprek zal de identiteitsverklaring besproken worden. Bij akkoord kan de verklaring daarna worden ondertekend.
  • Als u interesse heeft in de Voorschool, kunt u uw kind hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website, onder het kopje Voorschool.
  • Als uw kind start in groep 1 of op de Voorschool is er voor die tijd een kennismakingsmoment. Hierover krijgt u te zijner tijd bericht.

Agenda

14 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep
21 juni 2021 - Online webinar Peuter/kleuter in huis
24 juni 2021 - Overgangsvergadering
25 juni 2021 - Schoolfotograaf
29 juni 2021 - Studiemiddag team, alle leerlingen zijn ‘s middags vrij

  > Meer agenda

Nieuws

De onmisbaarheid van het werk van Gods Geest [11 juni]

Vacatures: talentvolle teamleider, betrokken onderbouwleerkracht, ervaren onderwijsassistent [22 mei]

Van de MR [21 mei]

Tussen Hemelvaart en Pinksteren [21 mei]

Schoolplein [21 mei]