Aanmelden leerlingen

Wordt uw kind vóór 1 januari 2021 vier jaar, dan mag u uw kind aanmelden op onze school.
Aandachtspunten voor de procedure zijn:

  • Het aanmeldingsformulier is te downloaden vanaf deze site.
  • Het benodigde stappenplan met informatie over het aanmeldingformulier vindt u ook hier.
  • Dit aanmeldingsformulier en stappenplan zijn ook via de managementassistentes, juf Vos en juf De Jong, te verkrijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met school.
  • Het ingevulde formulier kan worden teruggestuurd naar school of gemaild naar mde-jong@rehobothsch.nl.
  • Ouders die hun oudste kind aanmelden, ontvangen een identiteitsverklaring die ondertekend moet worden. Deze ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een bestuurslid. We verwachten dat u dan een ingevulde en ondertekende identiteitsverklaring meeneemt.
  • Als u interesse heeft in de voorschool, kunt u uw kind hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website, onder het kopje Voorschool.
  • Als uw kind start in groep 1 of op de Voorschool is er voor die tijd een kennismakingsmoment. Hierover krijgt u te zijner tijd bericht.