Aanmelden leerlingen

Wordt uw kind vóór 1 augustus 2022 vier jaar, dan mag u uw kind aanmelden op onze school.
Aandachtspunten voor de procedure zijn:

  • Het aanmeldingsformulier is te downloaden vanaf deze site. Dit aanmeldingsformulier is ook via de managementassistentes, juf Vos en juf Van der Velden, te verkrijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met school.
  • Het ingevulde formulier kan worden teruggestuurd naar school of gemaild naar info@rehobothsch.nl. 
  • Ouders die hun oudste kind aanmelden, kunnen hier de identiteitsverklaring downloaden. Deze ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een bestuurslid en de directeur. Tijdens het kennismakingsgesprek zal de identiteitsverklaring besproken worden. Bij akkoord kan de verklaring daarna worden ondertekend.
  • Als u interesse heeft in de Voorschool, kunt u uw kind hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website, onder het kopje Voorschool.
  • Als uw kind start in groep 1 of op de Voorschool is er voor die tijd een kennismakingsmoment. Hierover krijgt u te zijner tijd bericht.