MR Rehobothschool

De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders.

Dit zijn wij:

Staand:
Mw. H. E. v.d. Brink- v.d. Brink, Mw. M. Schouten, Dhr. C. v.d. Meer.

Zittend:
Dhr. H. van Engelhoven, Mw. W. van Steenis, Mw. H. Maassen-Minne.

Wat kunnen wij voor u doen?

We bespreken allerlei zaken op onderwijskundig of financieel gebied, maar ook over bijvoorbeeld het huisvesting-, veiligheid- en/of gezondheidsbeleid op onze Rehobothschool.

Ons jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 kunt u hier lezen. 
Voor eventuele agendapunten kunt u mailen naar mr@rehobothsch.nl.

Hartelijke groet,

De MR.