MR Rehobothschool

De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders.

Als ouders: dhr. G. Waaijenberg, mw. H. Maassen-Minne en dhr. H. van Engelhoven

Vanuit het personeel: mw. W. van Steenis, mw. K.J. Jansen en dhr. C. v.d. Meer.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

We bespreken allerlei zaken op onderwijskundig of financieel gebied, maar ook over bijvoorbeeld het huisvesting-, veiligheid- en/of gezondheidsbeleid op onze Rehobothschool.

Ons jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 kunt u hier lezen. 
Voor eventuele agendapunten kunt u mailen naar mr@rehobothsch.nl.

Hartelijke groet,

De MR.