Voorschool

De Voorschool van de Rehobothschool is een kleinschalige reformatorische peutervoorziening waar zowel kinderen met of zonder VVE-indiatie hartelijk welkom zijn.  

Dagindeling Voorschool

Ochtend

 • ​8:30  -  8:45 uur      inloop waarbij u als ouder een spelletje met uw kind kan doen of een  boekje lezen       
 • 8:45  -  9:15 uur      kring: beginnen, Bijbelverhaal
 • 9:15  -10:15 uur      spelen en werken
 • 10:15-10:45 uur      fruit eten
 • 10:45-11:30 uur      buiten spelen of gymmen
 • 11:30-12:00 uur      prentenboek lezen en eindigen

Op woensdag is de Voorschool om kwart over 12 uit.

Middag

 • 13:00-13:15 uur      inloop waarbij u als ouder een spelletje met uw kind kan doen of een  boekje lezen      
 • 13:15-13:30 uur      beginnen en prentenboek
 • 13:30-14:30 uur      spelen en werken
 • 14:30:15:00 uur      buiten spelen of gymmen
 • 15:00-15:15 uur      activiteit en eindigen 
 

Observeren

Tijdens de Voorschool wordt de ontwikkeling van uw kind geobserveerd. De pedagogisch medewerkers maken gebruik van het programma 'Kijk! voor peuters'. De volgende ontwikkelingsgebieden worden geobserveerd:

 • Taal-spraak ontwikkeling
 • Ontluikende gecijferdheid  
 • ​Omgaan met de ander  

Bij kinderen met een VVE-indicatie worden daarnaast ook nog de volgende lijnen geobserveerd: 

 • Grote motoriek 
 • Spelontwikkeling 

Deze observaties worden 1x in het half jaar geregistreerd. In de aanvangsgroep en groepen 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde observatiesysteem waarbij er op meerdere gebieden geobserveerd wordt. De registratiegegevens worden bij overgang naar de nieuwe groep overgedragen aan de leerkracht.

Lees hier meer over in het Pedagogisch Beleidsplan en beleidsplan veiligheid en gezondheid.

Instroom en uitstroom

In onderstaand schema ziet u wanneer uw kind op de Voorschool verwacht wordt en wanneer het naar de aanvangsgroep of groep 1 mag. De eerste aanvangsgroep start na de kerstvakantie. De tweede aanvangsgroep zal eind januari starten. 

Op de Voorschool wordt gewerkt met een opzegtermijn van 2 maanden. 

Kinderen van 3 jaar:

Uw kind is jarig in:

Instroom Voorschool

Uitstroom

Januari

Februari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Per 1 februari naar de aanvangsgroep

Februari

Maart (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Per 1 maart naar de aanvangsgroep

Maart

April (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Per 1 april naar de aanvangsgroep

April

Mei (of indien gewenst een latere datum,
maar uiterlijk 1 oktober)

Per 1 mei naar de aanvangsgroep als er plek is, anders na de zomervakantie naar groep 1

Mei

Juni (of indien gewenst een latere datum,
maar uiterlijk 1 januari)

Na de zomervakantie naar groep 1

Juni

Na de zomervakantie (of indien gewenst
een latere datum, maar uiterlijk
1 januari)

Na de zomervakantie naar groep 1

Juli

Na de zomervakantie (of indien gewenst
een latere datum, maar uiterlijk
1 januari)

Na de zomervakantie naar groep 1

Augustus

Na de zomervakantie (of indien gewenst
een latere datum, maar uiterlijk
1 januari)

Na de zomervakantie naar groep 1

September

Oktober (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk 1 januari)

Na de zomervakantie naar groep 1

Oktober

November (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk 1 januari)

Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

November

Januari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

December

Januari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

Kinderen met een VVE-indicatie (vanaf 3 jaar):

Uw kind is jarig in:

Instroom Voorschool

Uitstroom

Januari

Februari

Per 1 februari naar de aanvangsgroep

Februari

Maart

Per 1 maart naar de aanvangsgroep

Maart

April

Per 1 april naar de aanvangsgroep

April

Mei

Per 1 mei naar de aanvangsgroep als er plek is, anders na de zomervakantie naar groep 1

Mei

Juni

Na de zomervakantie naar groep 1

Juni

Na de zomervakantie

Na de zomervakantie naar groep 1

Juli

Na de zomervakantie

Na de zomervakantie naar groep 1

Augustus

Na de zomervakantie

Na de zomervakantie naar groep 1

September

Oktober

Na de zomervakantie naar groep 1

Oktober

November

Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

November

Januari

Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

December

Januari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

Klachten

Voorheen maakte de voorschool gebruik van de klachtencommissie die ook gebruikt wordt op de basisschool. Dit is niet meer wettelijk toegestaan. Vanaf 1 januari 2016 is de Voorschool aangesloten bij de geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u de registratieverklaring vinden. De procedure wordt nog steeds gevolgd zoals deze in de schoolgids staat genoemd. Het indienen van een klacht verloopt via de vertrouwenspersoon, de directeur of het bevoegd gezag. Indien de klager dit wenst of in de loop van de hele afhandeling de wens te kennen geeft, wordt de klacht doorgestuurd naar de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Inspectierapporten

Regelmatig wordt de kwaliteit van de voorschool beoordeeld door middel van een inspectie van de GGD. De bevindingen van het inspectieonderzoek staan vermeld in een inspectierapport. Hieronder vindt u de beschikbare inspectierapporten over de voorschool van de Rehobothschool.

> Inspectierapport Peuterspeelzaal Rehobothschool