ANBI Rehobothschool Kootwijkerbroek

De Rehobothschool staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam
Vereniging tot verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag te Kootwijkerbroek

RSIN/Fiscaal nummer
RSIN: 27.14.802
Kamer van Koophandel: 40119176

Contactgevens
Rehobothschool
Schoonbeekhof 53
3774 DA Kootwijkerbroek
0342-441556
www.rehobothsch.nl

Bestuurssamenstelling

Zie voor de bestuurssamenstelling de pagina over het bestuur.

Beleidsplan
We verwijzen u naar het jaarplan 2017-2018.

Beloningsbeleid
We verwijzen u hiervoor naar de cao Reformatorisch PO 2016-2017.

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in artikel 4 genoemde grondslag en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
We verwijzen u naar het jaarverslag en financieel verslag 2017.