Ontstaansgeschiedenis

Het dorp Kootwijkerbroek en ook de Rehobothschool hebben een betrekkelijk korte historie. Het dorp kreeg pas na 1900 wat meer bebouwing. Voor die tijd vertoonde het dorp het beeld van een doorsnee Veluwse streek: hier en daar bij elkaar gelegen boerderijen en een molen. Oude boerderijen met hun even oude namen herinneren hier nog aan.

In 1963 opende de Rehobothschool haar deuren. Na jaren werd een school op gereformeerde grondslag gerealiseerd, waar Gods Woord en de belijdenisgeschriften uitgangspunt zijn. In de vier lokalen tellende school vonden 125 leerlingen onderdak.

Op 1 september 1971 werd daar een kleuterschool aan toegevoegd. Begonnen werd met twee kleuterklassen. In september 1985 ging de kleuterschool op in de basisschool. In het cursusjaar 2014-2015 verhuisde de school naar een nieuw gebouw. In maart 2015 werd deze nieuwe school officieel geopend en werd er ook aandacht besteed aan het vijftigjarige bestaan.

Voedingsgebied
De school wordt bezocht door leerlingen die voor het grootste deel afkomstig zijn uit gezinnen, die behoren tot de Gereformeerde Gemeenten van Kootwijkerbroek, De Valk-Wekerom en Barneveld.

Daarnaast zijn er leerlingen, behorend tot de Oud Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk Nederland.

Van alle ouders wordt verwacht dat ze instemmen met de grondslag en de regels van de school, zoals verwoord in hoofdstuk 1 van de schoolgids.