Overblijven

 

Er is voor kinderen een mogelijkheid om op school te eten. Wettelijk zijn we ook verplicht om te zorgen dat het overblijven goed is geregeld. Tegelijkertijd behoort het niet tot de taak en verantwoordelijkheid van de leerkracht om te zorgen voor de kinderen die overblijven. De leerkracht dient namelijk tussen de middag een half uur vrijgesteld te zijn van taken. Ook is het wettelijk bepaald dat de kosten van het overblijven op school voor rekening van de ouders zijn. Het is gebruikelijk dat scholen hiervoor een bijdrage vragen van ouders.

Uitgaande van de wettelijke bepalingen, zoals die hierboven beschreven zijn, hebben we de volgende overblijfregeling opgesteld:

 • Voor iedere leerling is er de mogelijkheid om op school te eten.

 • De leerkrachten eten met de kinderen omdat dit de meeste rust geeft. Zij kunnen samen met de leerlingen bidden, Bijbellezen en danken. Dat is ook een deel van onze identiteit.

 • Het heeft absoluut onze voorkeur dat kinderen die dicht bij school wonen, thuis eten. Dit is echter niet verplicht.

 • Er is een aantal opties voor overblijven:

  • Uw kind eet structureel op school. U voert daarvoor een taak uit binnen de school via 'Ouderactief'. 

  • Uw kind eet structureel op school en u betaalt daarvoor. De kosten hiervoor zijn vijftig euro per kind per jaar, met een maximum van honderdvijftig euro per gezin.

  • Uw kind eet niet op school. Eventueel maakt u af en toe toch gebruik van de overblijfregeling. Dit kost één euro per keer en kan maximaal drie keer per maand. Eet uw kind vaker op school, bijvoorbeeld structureel op één dag, dan betaalt u ook vijftig euro per kind per schooljaar.

 • De leerkrachten hebben een lijst waarop vermeld staat welke leerlingen op welke dag structureel overeten.

 • Eet uw kind thuis en voert u een taak uit voor 'Ouderactief', dan hoeft u niet te betalen als uw kind een keer op school eet.

 • De pleinwacht duurt van 12.15u tot 13.00u. U krijgt te horen op welk plein u verwacht wordt.

 • Tijdens de pauze zijn er ook leerkrachten die pleinwacht lopen. Juist op die momenten zien ze hun leerlingen tijdens het samenspelen met anderen.

 • Ouders die kiezen voor de betaalregeling, ontvangen aan het einde van het cursusjaar een factuur. De inkomsten van het overblijven worden besteed aan energielasten, administratieve verplichtingen met betrekking tot overblijven en spelmaterialen.

 • Kinderen die thuis eten, mogen vanaf kwart voor één weer op het schoolplein.

 • In het geval van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld zwangerschap of ziekte) kunt u contact opnemen met meester G. van Milligen. Er wordt dan geen vergoeding gevraagd voor overblijven en u wordt vrijgesteld voor het uitvoeren van een taak.  

 • Het kan voorkomen dat het door bijzondere omstandigheden noodzakelijk is dat kinderen direct over moeten blijven. Dit is in principe altijd bespreekbaar.

 • Aan het einde van het cursusjaar wordt u gevraagd op welke manier u het volgende cursusjaar uw steentje wil bijdragen in de vorm van het betalen van een factuur of het uitvoeren van een taak.