Aanmelden voorschool

U meldt uw kind aan op de Rehobothschool als het 2 jaar is. Op de Rehobothschool bieden we de Voorschool aan voor kinderen vanaf 3 jaar. Kinderen met een VVE-indicatie komen vanaf 2,5 jaar. Deze kinderen dienen tussen 2,5 en 4 jaar 960 uur aanwezig te zijn op de Voorschool. De indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau als uw kind (een mogelijke) ontwikkelingsachterstand heeft.

Dagdelen

De Voorschool is iedere ochtend geopend van 8.15 tot 12.15 uur. Op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 - 15.15 uur. Kinderen met een VVE indicatie worden geacht 4 morgens (16 uur) aanwezig te zijn op de Voorschool. Kinderen zonder indicatie kunnen kiezen uit 1 of 2 dagdelen.

Wanneer u vragen hebt over het aantal dagdelen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de Voorschool: juf Van der Blonk (avanderblonk@rehobothsch.nl). 

In verband met de vele aanmeldingen voor de Voorschool is het niet mogelijk om uw kind voor 2 morgens aan te melden (uitgezonderd de kinderen met een VVE-indicatie). Dit wordt dan 1 morgen en 1 middag. Kinderen die 1 dagdeel komen worden bij voorkeur op woensdagmorgen geplaatst.

Meer informatie over de in- en uitstroomdata kunt u via op de pagina Voorschool - Informatie onder het kopje Instroom en Uitstroom.

Stappen aanmelden

Bij het aanmelden van een peuter op de Voorschool zijn er enkele belangrijke stappen te zetten:

Stap 1: Vul het online (beveiligd) aanmeldformulier hier in, zodat uw kind in het systeem komt te staan. Op dit formulier staan alle keuzes die u als ouder(s) kunt maken voor uw kind.

Stap 2: Vul de verklaring (N) WKO in zodat we weten of u recht hebt op kinderopvangtoeslag

Stap 3: bent u éénverdiener en hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan verzoeken we u om een recente inkomensverklaring van de belastingdienst te downloaden. Op basis van uw inkomensgegevens wordt het maandelijkse bedrag vastgesteld.

Stap 4: Mail de verklaring (N)WKO met het belastingformulier inkomensverklaring (indien van toepassing) naar mvandervelden@rehobothsch.nl.

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact op nemen met juf Van der Velden-de Jong.

Belangrijk: aanmelden voor de Voorschool houdt niet in dat uw kind ook aangemeld is voor basisschool. De Voorschool en de basisschool kennen twee aparte aanmeldingen. Onder informatie vindt u het aanmeldingsformulier voor uw kind voor de basisschool.

Recht op kinderopvangtoeslag

Om de kinderopvangtoeslag (indien u daar recht op heeft) aan te vragen, heeft u de volgende gegevens nodig:
LRKP-nummer: 264995107
Uurtarief Voorschool 2021: € 8,46

 

Onderstaande berekening is gebaseerd op 11 maanden. In augustus wordt er geen factuur verstuurd.

2021 Aantal uren Bedrag Belangrijk
1 morgen Voorschool (4 uur x 40 weken) 160 lesuren per jaar / 11 maanden is 14,55 uur per maand 14,55 uur x € 8,46 = € 123,09 per maand  
2 morgens Voorschool (8 uur x 40 weken) 320 lesuren per jaar / 11 maanden is 29,10 uur per maand 29,10 uur x € 8,46 = € 246,18 per maand  
4 morgens Voorschool (16 uur x 40 weken: VVE kinderen) 640 lesuren per jaar (zie berekening 2 morgens Voorschool) (zie berekening 2 morgens Voorschool) Het derde en vierde dagdeel niet opgeven bij de belasting. Deze wordt vergoed door de gemeente.
1 middag Voorschool (2,15 uur x 40 weken) 86 lesuren per jaar / 11 maanden is 7,82 uur per maand 7,82 uur x € 8,46 = € 66,15 per maand

 

De gemeente Barneveld zorgt voor een vangnet en subsidieert het derde en vierde dagdeel m.b.t. kinderen met een VVE-indicatie. U betaalt alleen de ouderbijdrage over twee dagdelen, de extra dagedelen wordt volledig bekostigd door de gemeente Barneveld.

Belangrijke afspraken rond betaling

  • Vakanties en feestdagen vallen binnen het maandbedrag en worden dus niet terugbetaald.
  • We werken niet met halve maand bedragen. Dus als een kind halverwege de maand afscheid neemt wordt de hele maand doorbetaald. Is een kind langer als een maand ziek dan zijn de kosten voor de school.
  • Bij voldoende ruimte kunt u in de week waar een feestdag (of bid- of dankdag) invalt een keer een morgen inhalen. Dit kan alleen in die week en dient een week van tevoren aangevraagd te worden. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanvraag.
  • Maximaal twee dagen per kalenderjaar mogen, zonder aanpassing van de maandelijkse bijdrage, ingezet worden voor teamscholing.
  • We hanteren een opzegtermijn van 2 maanden.

Tarieven

Voor de tarieven per verzamelinkomen klikt u op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/. Hier ziet u wat u terugkrijgt van de belasting. Wanneer u eenverdiener bent, krijgt u geen geld terug van de belasting, maar wordt afhankelijk van het inkomen, een gedeelte vergoed door de gemeente. U krijgt maandelijks een aangepaste factuur waarop de vergoeding die door de gemeente wordt uitgekeerd aan de opvang, is verrekend.

Info kinderopvangtoeslag

> Veelgestelde vragen en antwoorden over de kinderopvangtoeslag en het doorgeven van wijzigingen

> Krijgt u kinderopvangtoeslag? en verandert er iets in uw situatie?

> Meer of minder verdienen? Check of uw kinderopvangtoeslag nog klopt.