Aanmelden voorschool

Bij het aanmelden van een peuter op de Voorschool zijn er enkele belangrijke stappen te zetten:

Stap 1: Vul het online (beveiligd) aanmeldformulier hier in, zodat uw kind in het systeem komt te staan. Op dit formulier staan alle keuzes die u als ouder(s) kunt maken voor uw kind. Op de Voorschool wordt gewerkt met een opzegtermijn van 2 maanden. Na bevestiging van de inschrijving is de aanmelding definitief. Let op: deze bevestiging kan in de map ongewenste emails komen. 

Stap 2: Vul de verklaring (N) WKO in zodat we weten of u recht hebt op kinderopvangtoeslag

Stap 3: bent u éénverdiener en hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan verzoeken we u om een recente inkomensverklaring van de belastingdienst te downloaden. Op basis van uw inkomensgegevens wordt het maandelijkse bedrag vastgesteld.

Stap 4: Mail de verklaring (N)WKO met het belastingformulier inkomensverklaring (indien van toepassing) naar mvandervelden@rehobothsch.nl. Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact op nemen met juf Van der Velden-de Jong.

Stap 5: Meldt uw kind aan bij de Rehobothschool door dit  aanmeldingsformulier  in te vullen. Nu is uw kind, nadat u deze vijf stappen hebt doorlopen,  aangemeld voor de Voorschool èn de Rehobothschool.

Recht op kinderopvangtoeslag

Om de kinderopvangtoeslag (indien u daar recht op heeft) aan te vragen, heeft u de volgende gegevens nodig:
LRKP-nummer: 264995107
Uurtarief Voorschool 2021: € 8,46

Onderstaande berekening is gebaseerd op 11 maanden. In augustus wordt er geen factuur verstuurd.

2021 Aantal uren Bedrag Belangrijk
1 morgen Voorschool (4 uur x 40 weken) 160 lesuren per jaar / 11 maanden is 14,55 uur per maand 14,55 uur x € 8,46 = € 123,09 per maand  
2 morgens Voorschool (8 uur x 40 weken) 320 lesuren per jaar / 11 maanden is 29,10 uur per maand 29,10 uur x € 8,46 = € 246,18 per maand  
4 morgens Voorschool (16 uur x 40 weken: VVE kinderen) 640 lesuren per jaar (zie berekening 2 morgens Voorschool) (zie berekening 2 morgens Voorschool) Het derde en vierde dagdeel niet opgeven bij de belasting. Deze wordt vergoed door de gemeente.
1 middag Voorschool (2,15 uur x 40 weken) 86 lesuren per jaar / 11 maanden is 7,82 uur per maand 7,82 uur x € 8,46 = € 66,15 per maand

 

De gemeente Barneveld zorgt voor een vangnet en subsidieert het derde en vierde dagdeel m.b.t. kinderen met een VVE-indicatie. U betaalt alleen de ouderbijdrage over twee dagdelen, de extra dagedelen wordt volledig bekostigd door de gemeente Barneveld.

Belangrijke afspraken rond betaling

  • Vakanties en feestdagen vallen binnen het maandbedrag en worden dus niet terugbetaald.
  • We werken niet met halve maand bedragen. Dus als een kind halverwege de maand afscheid neemt wordt de hele maand doorbetaald. Is een kind langer als een maand ziek dan zijn de kosten voor de school.
  • Bij voldoende ruimte kunt u in de week waar een feestdag (of bid- of dankdag) invalt een keer een morgen inhalen. Dit kan alleen in die week en dient een week van tevoren aangevraagd te worden. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanvraag.
  • Maximaal twee dagen per kalenderjaar mogen, zonder aanpassing van de maandelijkse bijdrage, ingezet worden voor teamscholing.
  • We hanteren een opzegtermijn van 2 maanden.

Tarieven

Voor de tarieven per verzamelinkomen klikt u op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/Hier ziet u wat u terugkrijgt van de belasting. Wanneer u eenverdiener bent, krijgt u geen geld terug van de belasting, maar wordt afhankelijk van het inkomen, een gedeelte vergoed door de gemeente. U krijgt maandelijks een aangepaste factuur waarop de vergoeding die door de gemeente wordt uitgekeerd aan de opvang, is verrekend.

Info kinderopvangtoeslag

> Veelgestelde vragen en antwoorden over de kinderopvangtoeslag en het doorgeven van wijzigingen

> Krijgt u kinderopvangtoeslag? en verandert er iets in uw situatie?

> Meer of minder verdienen? Check of uw kinderopvangtoeslag nog klopt.