Aanmelden voorschool

U meldt uw kind aan op de Rehobothschool als het 2 jaar is. Op de Rehobothschool bieden we de Voorschool aan voor kinderen vanaf 3 – 4 jaar. Voor kinderen met een VVE-indicatie bieden we dit aan vanaf 3 jaar. Deze indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau als uw kind (een mogelijke) ontwikkelingsachterstand heeft.

Dagdelen

Kinderen met een VVE-indicatie worden bij voorkeur 3 dagdelen op de Voorschool verwacht. Kinderen zonder indicatie kunnen kiezen uit 1 of 2 dagdelen. De Voorschool is geopend op maandag-, dinsdag-, en donderdag-, en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.00. Op woensdagmorgen is de Voorschool geopend van 8.30- 12.15. Per 1 augustus 2019 is de Voorschool ook op dinsdag-  en  donderdagmiddag geopend.

Belangrijk: Per 1-1- 2020 mogen kinderen met een VVE-indicatie i.v.m. gewijzigde wetgeving met 2,5 jaar starten op de Voorschool. 

Belangrijk

In verband met de vele aanmeldingen voor de Voorschool is het vanaf nu niet meer mogelijk om uw kind voor 2 morgens aan te melden (uitgezonderd de kinderen met een VVE-indicatie). Dit wordt dan 1 morgen en 1 middag.  

U heeft dan de keuze uit de volgende dagdelen:

  • Maandagmorgen-donderdagmiddag
  • Dinsdagmorgen-donderdagmiddag
  • Donderdagmorgen-dinsdagmiddag
  • Vrijdagmorgen-dinsdagmiddag

Kinderen die 1 dagdeel komen worden bij voorkeur op woensdagmorgen geplaatst.

Meer informatie over de in- en uitstroomdata kunt u via op de pagina Voorschool - Informatie onder het kopje Instroom en Uitstroom.

 

Stappen aanmelden

Bij het aanmelden van een peuter op de Voorschool zijn er enkele belangrijke stappen te zetten:

Stap 1: Vul het online (beveiligd) aanmeldformulier hier in, zodat uw kind in het systeem komt te staan. Op dit formulier staan alle keuzes die u als ouder(s) kunt maken voor uw kind.

Stap 2: Vul de  verklaring  (N) WKO  in zodat we weten of u recht hebt op kinderopvangtoeslag

Stap 3: bent u éénverdiener en hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan verzoeken we u om een recente inkomensverklaring van de belastingdienst te downloaden. Op basis van uw inkomensgegevens wordt het maandelijkse bedrag vastgesteld. 

Stap 4: Mail de verklaring (N)WKO met het belastingformulier inkomensverklaring (indien van toepassing)  naar  mdejong@rehobothsch.nl.  

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact op nemen met juf De Jong. 

 

Recht op kinderopvangtoeslag

Om de kinderopvangtoeslag (indien u daar recht op heeft) aan te vragen heeft u de volgende gegevens nodig:

LRKP-nummer: 264995107

Uurtarief Voorschool 2019:  € 8,02

Onderstaande berekening is gebaseerd op 11 maanden. In augustus wordt er geen factuur verstuurd.

De gemeente Barneveld zorgt voor een vangnet en subsidieert het extra dagdeel die de kinderen met een VVE-indicatie komen. U betaalt alleen de ouderbijdrage over twee dagdelen, het andere dagdeel wordt volledig bekostigd door de gemeente Barneveld.

Belangrijke afspraken rond betaling

  • Vakanties en feestdagen vallen binnen het maandbedrag en worden dus niet terugbetaald.

  • We werken niet met halve maand bedragen. Dus als een kind halverwege de maand afscheid neemt wordt de hele maand doorbetaald. Is een kind langer als een maand ziek dan zijn de kosten voor de school.

  • Bij voldoende ruimte  kunt u in de week waar een feestdag (of bid- of dankdag) invalt een keer een morgen inhalen. Dit kan alleen in die week en dient een week van tevoren aangevraagd te worden. Plaatsing gebeurt in volgorde  van aanvraag.

Tarieven

Voor de tarieven per verzamelinkomen klikt u op deze link. Hier ziet u wat u terugkrijgt van de belasting.