Ouders

 

Ouderactief

De school heeft de taak om goed onderwijs te geven aan de kinderen. Dat kunnen wij niet alleen: we hebben de hulp van ouders hard nodig!

Op onze school worden ouders ingezet voor diverse taken. Te denken valt aan:

  • Hulp bij lezen en rekenen in groep 3 en 4.
  • Hulp bij de schoonmaak van de school.
  • Pleinwacht lopen.
  • De luizencontrole na iedere vakantie.
  • Meegaan met excursies.
  • Klassenouder

 

Onder 'Ouderactief' participeren alle ouders die zich actief voor de school inzetten. 'Ouderactief' wordt aangestuurd door verschillende coördinatoren, die zitting hebben in de oudercommissie. Veel ouders voeren verschillende taken uit binnen de school, zodat de leerkrachten zich zoveel mogelijk op hun belangrijkste taak, het lesgeven aan de kinderen, kunnen richten.

De oudercommissie vergadert ongeveer vijf keer per jaar en verricht het hele jaar door veel werk. Sinds dit cursusjaar hebben we per klas een klassenouder. De klassenouder helpt mee met het organiseren van verschillende activiteiten en hebben contact met de leerkrachten over taken die binnen de groep uitgevoerd moeten worden (bijvoorbeeld het inpakken van kerstboeken, kopieerwerk, regelen van ouders voor excursies, e.d.).

Momenteel zoeken we nog een paar klassenouders. Wilt u zich graag inzetten als klassenouder? Meld u aan of informeer via ouderactief@gmail.com. 

Voor vragen en/of opmerkingen en voor het zich opgeven voor een bepaalde taak  kunt u terecht bij meester G. van Milligen.